Bế mạc Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI

THỨ NĂM, 28/05/2020 13:05:54

Sau 1/2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, sáng 28.5, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bế mạc Hội nghị lần thứ 25.              

>>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những cố gắng của Tiểu ban Văn kiện và các tổ giúp việc đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị rất công phu, nghiêm túc và trách nhiệm. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị, rà soát, đánh giá sâu sắc hơn nữa tình hình của tỉnh để bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo.  Tiểu ban Văn kiện cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan liên tục cập nhật dữ liệu để đánh giá sát với tình hình thực tế của tỉnh; kịp thời đề xuất điều chỉnh những định hướng phát triển nếu thấy cần thiết. Đồng chí giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tiểu ban Văn kiện tiếp thu, hoàn thiện và tiến hành in ấn để xin ý kiến tại các Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở theo quy định. BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí triệu tập 350 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự kiến diễn ra vào tháng 10.2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện các văn bản, ký ban hành để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Khẳng định công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện đã được thực hiện khẩn trương, bài bản, nghiêm túc, có sự đổi mới và đúng quy định, bảo đảm chất lượng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng các văn kiện đại hội. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ. Thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự, bảo đảm nguyên tắc, quy chế, quy định; phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; bảo đảm cơ cấu, thành phần và nâng cao chất lượng. Kiên quyết không bỏ sót người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, không để lọt vào cấp ủy những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, những người khi thực hiện nhiệm vụ không có sự đổi mới, quyết tâm phấn đấu vươn lên trên cương vị công tác của mình trong nhiệm kỳ vừa qua. Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị liên quan đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là nhân sự đại hội đảng ngay từ cơ sở.
 


Biểu quyết thông qua nghị quyết Hội nghị
 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn. Quyết liệt chỉ đạo rà soát, nâng cao hiệu quả việc sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tăng cường chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc giảm chỉ tiêu biên chế trong các cơ quan Đảng, hành chính nhà nước, MTTQ, các đoàn thể và đơn vị sự nghiệp trong giai đoạn 2016 – 2021. Lập kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức giữa các khối phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tinh giản biên chế trên cơ sở thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Quyết tâm tinh giản những người không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định và theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 39. Xác định kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là tiêu chí để đánh giá, xếp loại hằng năm và cả nhiệm kỳ đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở thuộc địa bàn, đơn vị mình quản lý. Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp huyện, chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

HOÀNG BIÊN - DANH TRUNG