Bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

THỨ SÁU, 22/01/2021 17:11:16

Sau 1 ngày làm việc, chiều 22.1, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bế mạc.

>>> Sôi nổi thảo luận tại hội trường
>>>
 Đề xuất nhiều giải pháp trong công tác xây dựng Đảng

>>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đánh giá cao tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm của các đại biểu, đã góp phần hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh nhiệm vụ bao trùm của công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021 là đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống với tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả", trong đó quan trọng nhất là phải chủ động, quyết liệt. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng với việc quyết liệt hoàn thiện, thông qua và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (theo Chương trình hành động số 02). Về cơ bản trong quý I. 2021 phải xong, cụ thể hóa vào trong chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình kiểm tra, giám sát. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XVII theo hướng phải đăng ký và tổ chức thực hiện ít nhất một mô hình, phần việc thật rõ, thật cụ thể để thực hiện. Khắc phục cho được các hạn chế về năng lực cụ thể hóa và việc tổ chức thực hiện. 

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội với chủ đề "Vượt khó, tăng tốc". Lãnh đạo tổ chức, thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ ba, tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp mới về xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ để khắc phục các hạn chế, yếu kém kéo dài và tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng từ cấp ủy cấp tỉnh tới cấp cơ sở trên các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là các đồng chí Tỉnh ủy viên. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng công tác phát triển đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ hơn nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể phải hướng mạnh vào giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm. 

Thứ tư, tập trung làm tốt công tác tổ chức, cán bộ. Kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền sau Tết Tân Sửu. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ; giao rõ việc, đánh giá đúng người theo hướng "5 rõ". Thực sự đổi mới lề lối, phương thức làm việc của cán bộ, lãnh đạo, quản lý theo hướng năng động, cởi mở, đúng với tinh thần phục vụ nhân dân và đồng hành với doanh nghiệp.

Thứ năm, tổ chức thật tốt các hoạt động tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và chăm lo cho nhân dân vui Tết, đón xuân.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2020 và kết quả của nhiệm kỳ 2015 - 2020, với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Xem bài phát biểu bế mạc Hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng)

PV