Biên soạn kỷ yếu 90 năm xây dựng và phát triển ngành dân vận tỉnh Hải Dương

THỨ BA, 22/09/2020 11:34:58

Kỷ yếu dày 150 trang, dự kiến in 500 cuốn, xuất bản vào ngày 5.10.2020 nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930-15.10.2020).

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương đang biên soạn kỷ yếu 90 năm xây dựng và phát triển ngành dân vận tỉnh. Kỷ yếu giới thiệu lịch sử thành lập và phát triển, những thành tích tiêu biểu của ngành dân vận tỉnh qua các thời kỳ: Xây dựng lực lượng cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền (1930-1945); kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975); khôi phục và cải tạo nền kinh tế (1975-1985); xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1986-2020).
PV