Bình Giang: Biểu dương 39 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05

THỨ TƯ, 14/08/2019 17:11:48

Sáng 14.8, huyện Bình Giang tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến làm theo gương Bác.


2 cá nhân của huyện Bình Giang được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 - 2018
Thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ và nhân dân Bình Giang luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn lịch sử. Huyện đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật và toàn diện trên các lĩnh vực. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt trên 11%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Hằng năm, trên 80% số đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, trên 85% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Bình Giang đã lựa chọn và thực hiện hiệu quả 4 nội dung đột phá. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng nông thôn mới... Việc xây dựng gương điển hình tiên tiến làm theo gương Bác được quan tâm thực hiện. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, Bình Giang đã có hàng nghìn tấm gương được ghi nhận.

Nhân dịp này, 2 cá nhân của huyện được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 - 2018. 17 tập thể và 22 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2019.
HÀ NGA