Bình Giang: Lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành vào dự thảo báo cáo chính trị

THỨ BA, 10/03/2020 11:09:13

Sau 5 lần thảo luận, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Bình Giang lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn thành.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang đang xin ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh. Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp nhận các ý kiến tham gia đến trước ngày 12.3.

Theo dự thảo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ tới Đảng bộ huyện Bình Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung nguồn lực xây dựng huyện Bình Giang phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, phấn đấu sớm trở thành thị xã.
HN