Bình Giang quyết tâm sắp xếp, tinh gọn bộ máy

THỨ SÁU, 21/08/2020 15:18:42

Nhiệm kỳ qua, với quyết tâm cao, Bình Giang đã sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


Bình Giang là 1 trong 2 huyện đầu tiên của tỉnh hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND thành Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện ̣(ảnh tư liệu)

Tinh gọn hơn

Đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện có 43 tổ chức cơ sở đảng với trên 6.200 đảng viên, trong đó có 25 đảng bộ, 18 chi bộ trực thuộc. Sau sắp xếp, thu gọn, toàn huyện hiện còn 39 tổ chức cơ sở đảng gồm 22 đảng bộ, 17 chi bộ trực thuộc. Bình Giang cũng là huyện có nhiều cố gắng, quyết tâm hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, khu dân cư có quy mô dân số nhỏ. Đến nay, toàn huyện đã giảm 15 thôn, khu dân cư so với trước.

Cùng với việc thực hiện mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Bình Giang là 1 trong 2 địa phương đi đầu trong tỉnh thực hiện hợp nhất Văn phòng HĐND-UBND và Văn phòng Huyện ủy thành Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. Văn phòng mới thành lập đã đi vào hoạt động ổn định từ năm 2019. UBND huyện đã sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Thể dục - Thể thao thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Trung tâm Giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề được chuyển đổi thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên thuộc huyện quản lý. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y. 

Bằng tinh thần chủ động, quyết tâm cao, huyện đã hoàn thành việc sáp nhập thị trấn Kẻ Sặt với xã Tráng Liệt, xã Vĩnh Tuy với xã Hưng Thịnh. Trong số 4 đơn vị hành chính cấp xã của huyện sáp nhập thành 2 đơn vị hành chính mới, có thị trấn Kẻ Sặt không thuộc diện phải sáp nhập.  

Bình Giang đã hoàn thành việc sáp nhập một số trường liên cấp tiểu học và THCS, các trường học tại các xã mới sáp nhập với nhau. Tổng số đã có 22 đơn vị sự nghiệp khối giáo dục, y tế, nông nghiệp được sáp nhập, giảm 12 đơn vị sự nghiệp so với trước.

Toàn huyện đã giảm 14% số cán bộ, công chức cấp xã, trên 40% cán bộ không chuyên trách cấp xã, 48,2% cán bộ không chuyên trách ở thôn, khu dân cư. Mỗi thôn cơ bản chỉ có 1 chi bộ. 84 trong tổng số 86 thôn, khu dân cư (đạt tỷ lệ 97,6%) có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư.

Quyết tâm cao

Để sắp xếp tinh gọn bộ máy, Bình Giang xác định công tác cán bộ là khâu quyết định. Cán bộ, công chức, viên chức đồng lòng thì mới nâng cao được chất lượng, hiệu quả hoạt động. Huyện coi trọng công tác phổ biến các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên với nhiều biện pháp linh hoạt, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao. Thông tin mọi mặt kịp thời được cung cấp về cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể phối hợp nắm chắc tình hình, định hướng dư luận đúng đắn. Trong cả nhiệm kỳ, toàn huyện đã tổ chức 133 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho gần 12.000 lượt cán bộ, đảng viên. 

Nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy được Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao tới từng chi bộ, đảng bộ. Những vấn đề vướng mắc, phát sinh kịp thời được tháo gỡ, bảo đảm hài hòa lợi ích cho nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và sửa đổi bổ sung nhiều quy chế, quy định về công tác cán bộ. Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, thị trấn được nâng lên. Đến tháng 12.2019, trong số 79 cán bộ chủ chốt cơ sở có 2 đồng chí có trình độ thạc sĩ; 57 cán bộ có trình độ đại học... Trong nhiệm kỳ toàn huyện đã bổ nhiệm 53 đồng chí, bổ nhiệm lại 98 đồng chí, điều động chuyển đổi vị trí công tác 58 đồng chí, luân chuyển về cơ sở 5 đồng chí Huyện ủy viên.

Từ sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hiệu quả, hiệu lực hoạt động, công tác cải cách hành chính toàn huyện đã có chuyển biến rõ rệt so với đầu nhiệm kỳ. 100% số xã, thị trấn có bộ phận “một cửa” hoạt động thường xuyên, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động. 

Bình Giang đang triển khai các giải pháp đồng bộ, có tính khả thi cao để tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 

LINH AN