Bình Giang: Tăng thời lượng tuyên truyền về những điển hình, nhân tố mới trong học tập và làm theo Bác

THỨ NĂM, 14/05/2020 10:14:05

Các chi bộ, chi hội đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện Bình Giang lồng ghép nội dung kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào học tập, sinh hoạt chuyên đề quý II.

Những ngày này, các chi bộ, chi hội đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện Bình Giang lồng ghép nội dung kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020) vào học tập, sinh hoạt chuyên đề quý II.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thiết kế và treo 4 pa-nô ở cổng trụ sở làm việc, 6 bảng khẩu hiệu ở sảnh nhà làm việc của khối cơ quan huyện với nội dung tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đài Phát thanh huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng các tin, bài tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những điển hình, nhân tố mới trong học tập và làm theo Bác...

* Từ ngày 10.5, Đài Phát thanh huyện Kim Thành dành 1/3 thời lượng phát sóng để tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đài Truyền thanh các xã, thị trấn tăng thời gian tuyên truyền về những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác...

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã treo hơn 20 tấm pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn.

PV