Bình Giang tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

THỨ HAI, 20/07/2020 15:44:39

Sáng 20.7, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Giang tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V (giai đoạn 2020-2015).    


Các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Huyện xác định trong giai đoạn 2020-2025, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Bình Giang xác định 5 nhiệm vụ cụ thể cho phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 là: phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng và phát triển văn hóa – xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng vững mạnh; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Giai đoạn 2015-2020, qua các phong trào thi đua, toàn huyện đã có 3 tập thể được Chính phủ tặng cờ thi đua, 6 cá nhân và 2 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 15 lượt tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, 20 lượt tập thể và 25 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen… Nhân dân và cán bộ huyện Bình Giang được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì.

Nhân dịp này, 24 tập thể và 50 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

HÀ NGA