Bình Giang triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2021

THỨ BA, 22/09/2020 19:30:58

Huyện Bình Giang chú trọng nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện trong tổ chức thực hiện các khâu, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.


Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Sáng 22.9, huyện Bình Giang tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo kế hoạch, từ ngày 1.12.2020 đến ngày 20.12.2020, huyện sẽ thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Việc phát lệnh gọi công dân nhập ngũ xong trước ngày 8.2.2021. Dự kiến tổ chức giao, nhận quân từ ngày 27.2.2021 đến ngày 3.3.2021.

Để bảo đảm chỉ tiêu tuyển quân, huyện yêu cầu từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các khâu, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trong đó lưu ý bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19. Những thanh niên chống đối, trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ xử lý nghiêm...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen 8 tập thể, 9 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

PV