Các đơn vị tích cực chuẩn bị tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

THỨ SÁU, 22/11/2019 07:11:01

​TP Hải Dương đã hoàn chỉnh 62 văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT).


Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Hải Dương đã đào đắp gần 1.000 m giao thông hào phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố
Hoàn thiện khu vực sở chỉ huy diễn tập; xây dựng 13 nhà bán âm, 1 nhà bạt sự kiện trung tâm sở chỉ huy, đào đắp gần 1.000 m giao thông hào, 3 công sự tổ bộ binh, 2 trận địa phòng không, 4 trận địa bắn mục tiêu máy bay tầm thấp, 1 vọng gác... Tại khu vực sở chỉ huy diễn tập, TP Hải Dương đã lắp 1 màn hình ti vi (cỡ lớn), kết nối đường truyền với sở chỉ huy diễn tập KVPT tỉnh... Ngày 13.11, thành phố đã tổ chức luyện tập phân đoạn để rút kinh nghiệm.

* Đến ngày 21.11, công tác chuẩn bị diễn tập KVPT của huyện Gia Lộc đã cơ bản hoàn tất. Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện này đã ban hành các văn kiện, chỉ thị, kế hoạch và triển khai xuống cấp cơ sở. Cơ sở vật chất khu vực sở chỉ huy diễn tập và thực địa được chuẩn bị chu đáo.

Diễn tập KVPT huyện Gia Lộc tập trung vào các nội dung: chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Huyện Gia Lộc được tỉnh giao thực hành hai nội dung gồm thực binh thiết quân luật và sơ tán nhân dân, đánh địch đổ bộ đường không. Tham gia các nội dung diễn tập sẽ có các lực lượng trinh sát, thông tin, công binh, các phương tiện kỹ thuật và 350 người dân...

* Chuẩn bị tham gia diễn tập KVPT tỉnh năm 2019, Sở Y tế đã phân công 3 Trung tâm Y tế của TP Chí Linh, TP Hải Dương và huyện Gia Lộc tham gia xây dựng văn kiện ngành y tế trong tác chiến phòng thủ. Trong đó có kế hoạch tổ chức thu dung điều trị, phòng chống dịch bệnh trong tác chiến phòng thủ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc bố trí lãnh đạo và một số y sĩ, bác sĩ, xe cứu thương, trang bị y cụ tham gia diễn tập.

Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nắm tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh để bảo đảm sức khỏe cho lực lượng tham gia diễn tập; tổ chức phun thuốc diệt côn trùng tại khu vực sở chỉ huy. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế TP Chí Linh kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian diễn tập...
PV