Các khâu đột phá phải thúc đẩy trực tiếp, mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

THỨ SÁU, 22/05/2020 18:40:41

Ngày 22.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 145 Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 145 Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Tổ biên tập văn kiện báo cáo dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo có chủ đề: “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2035 Hải Dương là thành phố trực thuộc Trung ương”.

Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiếp thu các ý kiến tham gia của Ban Kinh tế Trung ương và ý kiến của cán bộ chủ chốt tỉnh đã nghỉ hưu, một số sở, ngành liên quan. Dự thảo đề ra 18 mục tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó có tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân từ 8,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 125 triệu đồng, năm 2030 đạt 210 triệu đồng; thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 100 triệu đồng, đến năm 2030 đạt 150 triệu đồng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong GRDP đến năm 2025 chiếm 94,2% (trong đó dịch vụ trên 29,8%), đến năm 2030 chiếm 95,8%... Có 3 khâu đột phá được xác định trong nhiệm kỳ mới và các công trình trọng điểm gồm: đường trục Bắc - Nam (đoạn tuyến phía bắc), một số tuyến giao thông kết nối với các tỉnh lân cận gắn với giao thông nội tỉnh để mở rộng không gian phát triển; Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao thuộc khu liên hợp văn hóa thể thao tỉnh; Chương trình xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2025.

Tham gia thảo luận, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành tiếp tục đề xuất điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ đột phá, lộ trình thực hiện các công trình trọng điểm… Về mục tiêu xây dựng các đô thị, có ý kiến đề nghị phân kỳ, chia địa bàn cụ thể để có lộ trình phấn đấu nâng cấp các đô thị phù hợp; gắn chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao với đô thị kiểu mẫu...

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí về chủ đề của báo cáo, xác định định hướng đến 2030 thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục cập nhật hệ thống số liệu chính xác, sát tình hình thực tế, bổ sung một số nhận định về sản xuất nông nghiệp, đánh giá tác động của dịch bệnh đến đời sống, thu nhập của nhân dân. Nghiên cứu, bổ sung đánh giá về tác động của các công trình giao thông kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận, nhận định về hình thành các khu vực đô thị hiện đại; chỉ rõ nguyên nhân gây hạn chế ở một số lĩnh vực, chậm trễ của một số công trình, dự án…

Cần bổ sung các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; đánh giá kỹ vai trò, kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân trong kết quả phát triển chung của toàn tỉnh.

Nội dung về bài học kinh nghiệm cần cô đọng, sâu sắc, sát thực tế quá trình điều hành, chỉ đạo, thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh dự thảo cần nêu bật điểm nhấn của Hải Dương, phải có cơ chế, chính sách riêng để thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư lớn, ưu tiên phát triển công nghệ cao. Về xác định các khâu đột phá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cần nghiên cứu thêm để các khâu đột phá thực sự tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là công tác cán bộ phải trưởng thành và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với kế hoạch tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; tờ trình về phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ được tổ chức trong 3 ngày vào tháng 10 tới, triệu tập 350 đại biểu. 

Trong buổi sáng, phát biểu kết luận về kết quả giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai tại thôn Vạc, xã Thái Học và lãnh đạo thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh về công tác quản lý, sử dụng đất đai tại huyện Bình Giang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhất trí với kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc xử lý vi phạm phải thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, đúng tình hình thực tế, cụ thể của từng giai đoạn, đúng người, đúng việc, hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ cấp xã, cấp huyện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục, kiểm điểm các nội dung liên quan đã được chỉ ra qua kết quả giám sát. Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện hướng dẫn, hỗ trợ để huyện kiểm điểm, xử lý đúng quy định, bảo đảm thời hạn.

Về kết quả giám sát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở do Đoàn giám sát của Tỉnh ủy báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh với tinh thần tích cực, chủ động, theo sát chương trình đề ra. Công tác chuẩn bị văn kiện có nhiều nét mới, sát tình hình thực tế, đề ra nhiệm vụ cụ thể, xác định mốc thời gian dài hơi cho nhiều năm tiếp theo. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, phù hợp tình hình thực tế. Các đơn vị cấp huyện đã nghiêm  túc tiếp thu ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, kịp thời đưa xuống thảo luận, lấy ý kiến ở cấp cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng tờ trình về kết quả công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với chủ trương thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử do Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan để đề xuất, hoàn thiện, trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới. Chế độ hỗ trợ sẽ được cụ thể hóa trong nghị quyết. Tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất một số chính sách, chế độ đối với một số đối tượng cụ thể qua Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 ở một số địa phương, đơn vị đã nảy sinh những vướng mắc trong giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định 26 và một số trường hợp không thuộc đối tượng trên…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhất trí với đề xuất của Sở Xây dựng thành lập Chi cục Giám định trực thuộc sở. Chi cục có chức năng giúp Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng và quản lý dịch vụ công...

Về các dự án xây dựng khu dân cư Vườn Đào (thị trấn Lai Cách), khu dân cư mới phía bắc quốc lộ 5, xã Cẩm Điền (cùng ở Cẩm Giàng), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu huyện Cẩm Giàng tiếp thu các ý kiến tham gia, bổ sung để các khu dân cư mới đáp ứng các tiêu chuẩn, góp phần thúc đẩy phát triển các vùng, đô thị. Các dự án phải tạo thuận lợi cho nhân dân trong khu vực; bố trí diện tích cây xanh tối đa; quy hoạch diện tích đủ, phù hợp để xây dựng các khu vực thương mại tập trung…

THU MINH