Các kỳ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh

THỨ HAI, 28/09/2020 08:03:52

Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh lần thứ I diễn ra ngày 13.11.2000.

Dự đại hội có hơn 500 đại biểu, trong đó có 300 đại biểu chính thức. Đại hội biểu dương thành tích đạt được trên các lĩnh vực của 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; tôn vinh 4 tập thể và cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) thời kỳ đổi mới; 2 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 7 cá nhân được Chính phủ tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc.

- Đại hội TĐYN tỉnh lần thứ II diễn ra ngày 19.8.2005. Dự đại hội có 362 đại biểu chính thức. Tại đại hội, 10 xã của tỉnh đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ); 2 tập thể được trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì; 1 tập thể được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất; 3 tập thể, 2 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng nhì. 1 tập thể, 5 cá nhân có nhiều thành tích trong giai đoạn 2002-2004 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đại hội cử 5 đại biểu đi dự Đại hội TĐYN toàn quốc lần thứ VII.

- Đại hội TĐYN tỉnh lần thứ III diễn ra ngày 24.8.2010. Dự đại hội có 500 đại biểu, trong đó có 330 đại biểu chính thức. Đại hội đã công bố quyết định của Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 3 tập thể; tặng thưởng Huân chương Quân công cho 1 cá nhân; tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể dẫn đầu trong phong trào TĐYN tỉnh năm 2009; tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 2 cá nhân. Đại hội đã cử 10 cá nhân, đại diện 3 tập thể đi dự Đại hội TĐYN toàn quốc lần thứ VIII.

- Đại hội TĐYN tỉnh lần thứ IV diễn ra ngày 27.8.2015 với 550 đại biểu tham dự, trong đó có 393 đại biểu chính thức. Tại đại hội, 1 cá nhân được trao Huân chương Lao động hạng nhì; 8 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2014 được nhận cờ thi đua của Chính phủ. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tỉnh Hải Dương; tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho 1 cá nhân; Huân chương Hữu nghị cho 1 cá nhân. Đại hội đã cử đại diện 4 tập thể, 8 cá nhân đi dự Đại hội TĐYN toàn quốc lần thứ IX.
 
PV (tổng hợp)