Cẩm Giàng biểu dương nhiều điển hình tiên tiến

THỨ BA, 04/08/2020 16:28:13

Các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến ở Cẩm Giàng đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Cẩm Giàng giai đoạn 2015-2020

Sáng 4.8, huyện Cẩm Giàng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh tới dự.

5 năm qua, phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến ở Cẩm Giàng đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đầu nhiệm kỳ. Cụm di tích thờ Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh (đền Xưa, chùa Giám, đền Bia) và Văn miếu Mao Điền được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt... Giai đoạn 2015-2020, toàn huyện có 335 tập thể, 6.014 cá nhân được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 1.295 chiến sĩ thi đua cấp cơ cở, 38 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 1 chiến sĩ thi đua toàn quốc. UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 62 tập thể, tặng bằng khen cho 82 tập thể, tặng cờ thi đua cho 25 tập thể. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu khẳng định, các phong trào thi đua tại huyện Cẩm Giàng đã góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục phát động thi đua, phấn đấu đạt thành tích cao nhất với tinh thần "Mỗi người làm việc bằng hai" để bù lại suy giảm kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm gắn với thi đua, công khai, dân chủ, chính xác.

Tại hội nghị, có 10 tập thể, 23 cá nhân được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Cẩm Giàng giai đoạn 2015-2020.

PV