Cẩm Giàng: Dự kiến chỉ tiêu giao quân tăng 10%

THỨ SÁU, 23/10/2020 09:41:40

​Chiều 22.10, huyện Cẩm Giàng triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2021.


Năm 2020, huyện Cẩm Giàng có 941 công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ

Năm 2021, dự kiến chỉ tiêu giao quân của huyện Cẩm Giàng là 210 người, tăng 10% so với năm ngoái. Thời gian khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cấp xã từ ngày 13-29.11, cấp huyện từ ngày 16-20.12.

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân, huyện yêu cầu các xã, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp, nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chính sách hậu phương - quân đội; kiên quyết xử lý nghiêm những công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là các công dân trốn sơ tuyển, khám tuyển; bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Năm 2020, huyện có 941 công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ. Công tác xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, bàn giao quân số trong huyện được thực hiện tốt.

VIỆT QUỲNH