Cẩm Giàng tăng cường tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện

CHỦ NHẬT, 09/08/2020 10:02:03

Huyện Cẩm Giàng phấn đấu hoàn thành trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 trước ngày 11.8. 


Lắp đặt cụm pano tuyên truyền  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 ở cổng trụ sở UBND huyện

Trước cửa hội trường trung tâm huyện treo 22 pano về phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động Đại hội Đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; 60 bức ảnh đất và người Cẩm Giàng và 1 mô hình búa liềm. Khuôn viên Huyện uỷ, UBND huyện cắm hồng kỳ; màn hình LED trước UBND huyện chạy các dòng chữ chào mừng đại hội...

Dịp này, huyện cắm 500 cờ, treo 57 pano, 14 băng rôn dọc đường tỉnh 394 qua huyện, cổng các cơ quan, các cầu vượt trong huyện…

VIỆT QUỲNH