Chỉ còn 1 đảng bộ cơ sở chưa tổ chức đại hội

THỨ TƯ, 01/07/2020 07:56:44

Các đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đã hoàn thành đều thực hiện đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm chất lượng.


Ngày 30.6, Đảng bộ xã Thái Dương là đơn vị cuối cùng của huyện Bình Giang hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở
Đến hết ngày 30.6, 675 trong tổng số 676 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Hiện chỉ còn Đảng bộ xã Thạch Lỗi (Cẩm Giàng) chưa tổ chức đại hội do Đảng ủy xã chưa làm tốt việc xây dựng phương án nhân sự cấp ủy khóa mới. Dự kiến Đảng bộ này sẽ tổ chức đại hội vào các ngày 4 - 5.7. 

Theo đánh giá của các Đảng bộ cấp huyện, các đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đều thực hiện đúng nội dung, chương trình đề ra, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi có cấp ủy viên khóa cũ là cán bộ chủ chốt cấp xã nhưng không trúng cử cấp ủy khóa mới; có nhiều Đảng bộ xã chưa bảo đảm có từ 60-70% số cấp ủy viên dưới 45 tuổi.

Đến nay đã có 4 Đảng bộ cấp trên cơ sở, gồm Đảng bộ TP Hải Dương, Quân sự tỉnh và các huyện Nam Sách, Ninh Giang đã tổ chức đại hội. 
PV