Chí Linh đẩy mạnh thi đua để bù đắp suy giảm kinh tế

THỨ TƯ, 15/07/2020 18:00:53

5 năm qua, các phong trào thi đua ở TP Chí Linh đã được triển khai rộng khắp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho đại diện các đơn vị và các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của TP Chí Linh

Sáng 15.7, tại hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V giai đoạn 2015 - 2020, UBND TP Chí Linh đã biểu dương, khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 26 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố khen.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TP Chí Linh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, TP Chí Linh cần  thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tổ chức phong trào, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả thi đua, khen thưởng, bảo đảm thiết thực, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tính tiền phong gương mẫu, trở thành hạt nhân trong các phong trào thi đua. Từng địa phương, đơn vị cần chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

5 năm qua, các phong trào thi đua ở TP Chí Linh đã được triển khai rộng khắp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, được ghi nhận, khen thưởng. 

Thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, TP Chí Linh phấn đấu đạt kết quả cao nhất với tinh thần "Người người thi đua, nhà nhà thi đua" nhằm bù đắp suy giảm kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 nói riêng, giai đoan 2020-2025 nói chung. Tiếp tục gắn nội dung các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

THÀNH LONG