Chí Linh: Gần 58% số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã không phải là người địa phương

THỨ SÁU, 18/09/2020 10:03:21

TP Chí Linh hiện có 11 trong tổng số 19 phường, xã có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND không phải là người địa phương (chiếm gần 58%).

Trong đó  4 phường, xã có Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND. 

Sau Đại hội Đảng bộ TP Chí Linh lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố tiếp tục sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ theo chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa cán bộ, quan tâm cán bộ nữ. Việc bố trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã được quan tâm theo hướng có trình độ chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy địa phương phát triển...

LINH AN