Chí Linh thành lập 10 ban bầu cử

THỨ NĂM, 04/03/2021 20:41:56

UBND TP Chí Linh đã ấn định 10 đơn vị bầu cử (ĐVBC) đại biểu HĐND thành phố khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.

 Theo đó, ĐVBC số 1 gồm cử tri các xã Lê Lợi, Hưng Đạo. ĐVBC số 2 là phường Phả Lại. ĐVBC số 3 gồm các phường Chí Minh, Thái Học. ĐVBC số 4 gồm phường Bến Tắm và các xã Bắc An, Hoàng Hoa Thám. ĐVBC số 5 gồm phường Hoàng Tân, Hoàng Tiến. ĐVBC số 6 là phường Cộng Hòa. ĐVBC số 7 là phường Sao Đỏ. ĐVBC số 8 gồm các phường Tân Dân, Đồng Lạc. ĐVBC số 9 gồm các phường An lạc, Văn Đức và ĐVBC số 10 gồm các phường Văn An, Cổ Thành và xã Nhân Huệ.

Thành phố cũng đã thành lập 10 ban bầu cử, mỗi ban có 10 thành viên. 

TP Chí Linh đã thống nhất số lượng đại biểu HĐND thành phố khóa XX là 35 người. Số người giới thiệu ứng cử là 60 người, trong đó 12 người thuộc khối Đảng, 4 người khối cơ quan dân cử, 8 người khối UBND, 4 người thuộc lực lượng vũ trang, 12 người ở MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, 2 người thuộc tôn giáo, 4 người thuộc các tổ chức kinh tế và ngoài Đảng, 14 người ở khối xã, phường. 

TRUNG TUÂN