Chí Linh triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021

THỨ HAI, 12/10/2020 20:05:50

Sáng 12.10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP Chí Linh tổng kết công tác tuyển quân năm 2020 và triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.


Lãnh đạo thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2020
TP Chí Linh dự kiến khám sơ tuyển sức khỏe cấp xã, phường từ ngày 13-27.11, cấp thành phố từ ngày 7-14.12.2020. Việc phát lệnh gọi nhập ngũ xong trước ngày 5.2.2021. Tổ chức giao nhận quân từ ngày 27.2 - 3.3.2021. 

Để hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, TP Chí Linh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền về Luật NVQS, nâng cao trách nhiệm của thành viên Hội đồng NVQS, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong quá trình tuyển quân…

Năm 2020, TP Chí Linh đã hoàn thành đủ chỉ tiêu giao quân với 205 tân binh.

Nhân dịp này, Hội đồng NVQS thành phố khen thưởng 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.
TRUNG TUÂN