Chỉ tiêu giao tuyển quân năm 2021 dự kiến tăng 10%

THỨ HAI, 31/08/2020 21:02:34

​Chiều 31.8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Quang cảnh hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Năm 2021, chỉ tiêu giao tuyển quân toàn tỉnh dự kiến tăng 10% so với năm 2020. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Đặc biệt năm 2021, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ diễn ra trong điều kiện dịch Covid -19 diễn biến phức tạp nên các đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng phương án tuyển quân vừa bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

 Năm 2020, toàn tỉnh có 40.156 công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, trong đó có 27.559 công dân thuộc diện tạm miễn, hoãn. Toàn tỉnh đã giao 2.450 nam thanh niên cho các đơn vị nhận quân với chất lượng tốt, nhưng công tác phúc tra, nắm nguồn tại một số địa phương chưa chặt chẽ, chất lượng sơ tuyển chưa cao, tỷ lệ vắng khám còn nhiều...
PV