Chỉnh sửa quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp hơn

THỨ HAI, 23/09/2019 19:07:20

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành chỉnh sửa quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho phù hợp hơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu kết luận buổi giám sát
Chiều 23.9, Thường trực HĐND tỉnh giám sát đột xuất Sở Tài nguyên và Môi trường về quy trình, thủ tục xây dựng và công tác phê duyệt giá đất tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) của một số công trình trọng điểm và công trình kết nối giao thông với một số tỉnh, thành phố.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác tham mưu, phối hợp để thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh.

Đồng chí cũng nêu những hạn chế trong việc ban hành giá bồi thường GPMB, giá khởi điểm của một số dự án chưa đạt kế hoạch; chất lượng một số hồ sơ cấp huyện gửi lên chưa bảo đảm; sự phối hợp giữa các đơn vị trong một số trường hợp chưa kịp thời; một số văn bản pháp luật liên quan còn vướng mắc, bất cập...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu, rà soát lại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để tham mưu, phối hợp với các ngành chỉnh sửa quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho phù hợp hơn.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương về xây dựng đơn giá đất tính tiền bồi thường GPMB. Quan tâm bồi dưỡng cán bộ làm trong lĩnh vực GPMB và giá đất...

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thuộc thẩm quyền cấp tỉnh cho 24 dự án; tham mưu UBND tỉnh giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 39 dự án. Sở đã tham mưu xây dựng giá đất tính tiền bồi thường GPMB cho 162 dự án.

Trong đó có 4 dự án công trình trọng điểm gồm đường trục Bắc – Nam, cầu Mây, đường tỉnh 396 (Thanh Miện) với đường huyện 80 (huyện Phù Cừ, Hưng Yên) và đường tránh trung tâm TP Chí Linh (tuyến tránh phía tây).
HN