Chủ động tham mưu trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

THỨ NĂM, 21/01/2021 17:45:30

Năm 2020, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được đề nghị Tỉnh ủy tặng bằng khen.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị

Chiều 21.1, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.

Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ. Các đảng viên trong Đảng bộ là nòng cốt tham mưu giúp Ban Thường vụ (BTV), Thường trực Tỉnh uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình làm việc năm 2020; phối hợp chuẩn bị chu đáo nội dung các kỳ họp Thường trực, BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đạt 95% nội dung đăng ký, bổ sung nhiều nội dung phát sinh. Chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025...


Đồng chí Nguyễn Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020, tất cả 7 chi bộ thuộc Đảng bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tất cả 64 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được đề nghị Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Năm 2021, Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy với phương châm “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả”. Chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII...

PV