Chú trọng thực hiện tốt nội dung thẩm tra tiêu chuẩn chính trị nhân sự đại hội

THỨ HAI, 18/05/2020 15:22:48

Sáng 18.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Tiểu ban Nhân sự chủ động, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương; xây dựng quy trình để tiến hành giới thiệu nhân sự ở các ngành, các địa phương theo cơ cấu Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. 

Chú trọng thực hiện tốt nội dung thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với các nhân sự được giới thiệu ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Các đồng chí được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới khẩn trương khai báo rõ về thân nhân đang học tập, công tác, sinh sống ở ngoài nước để phối hợp thẩm định.... 

Đối với nội dung phân bổ đại biểu và triệu tập đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí nêu rõ đại biểu dự Đại hội phải là những người thực sự tiêu biểu, có tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, có nhiều ý kiến đóng góp chất lượng cho đại hội...

Tiểu ban Nhân sự cũng thảo luận một số nội dung bổ sung nguyên tắc đối với quy trình công tác nhân sự cấp ủy; trách nhiệm của người tái cử, không tái cử trong việc tự đề xuất nguyện vọng vị trí công tác, đề xuất, giới thiệu người thay thế; thời gian dự kiến tổ chức đại hội... để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã được kiện toàn, bổ sung các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hiện nay, tiểu ban gồm 6 thành viên do đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh là Trưởng Tiểu ban. 

THU MINH