Chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ 23

THỨ NĂM, 07/05/2020 18:42:14

Đại hội Đảng bộ thành phố phải có nét riêng, nổi bật, xứng tầm với thành phố đô thị loại I.


 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương

Chiều 7.5, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025, là Đại hội Đảng bộ điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự tích cực, khẩn trương, chủ động chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ 23 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương và các tiểu ban phục vụ đại hội.

Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương tổ chức đại hội điểm thực hiện đúng, đủ, chuẩn xác các nội dung, chương trình đại hội theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Công tác tổ chức đại hội cần có sự kế thừa, đổi mới, sáng tạo, phát huy tốt dân chủ trên cơ sở siết chặt kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả. Đại hội Đảng bộ thành phố phải có nét riêng, nổi bật, xứng tầm với thành phố đô thị loại I. Công tác nhân sự phải chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát yêu cầu theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố. Thành phố cần chủ động, phối hợp tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền trước, trong và sau đại hội gắn liền với kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020), 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10.6.1940-10.6.2020) và tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội XIII của Đảng. 

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc để hoàn thiện Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và các văn bản đại hội bảo đảm khoa học, cô đọng, xúc tích. Rà soát, tiếp thu, hoàn chỉnh chương trình đại hội, phân công nhiệm vụ, phân bổ thời gian cụ thể, chính xác. Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức, điều hành đại hội. 

Theo báo cáo của Thành ủy Hải Dương, đến hết ngày 7.5, 44 trong tổng số 76 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức xong đại hội, dự kiến ngày 16.5 sẽ hoàn thành. Thành ủy đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá 22 trình đại hội và đang xây dựng đề án nhân sự đại hội chuẩn bị báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền phục vụ đại hội cũng đang được khẩn trương thực hiện. Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ 23 dự kiến diễn ra từ ngày 5-7.6.

HOÀNG BIÊN