Cơ bản bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ giới thiệu tham gia cấp ủy

THỨ NĂM, 28/05/2020 09:37:15

Theo đề án nhân sự của các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, nhân sự cấp ủy là nữ đạt tỷ lệ không dưới 15%, tỷ lệ cán bộ trẻ đạt từ 10% trở lên.

>>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI


Đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đọc Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện và chỉ đạo đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

Theo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện và chỉ đạo đại hội Đảng bộ cấp cơ sở do đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đọc tại Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, công tác chuẩn bị nhân sự dự kiến bầu giữ các chức danh chủ chốt của cấp ủy, HĐND, UBND ở một số huyện còn một số hạn chế.

Theo tờ trình, đến nay, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã cơ bản hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Các huyện đều tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với quy hoạch các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch đạt trung bình trên 20%, tỷ lệ cán bộ trẻ đạt trung bình trên 10%. Đồng thời với việc rà soát, bổ sung quy hoạch, các đơn vị tiến hành sắp xếp, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ để bảo đảm việc bố trí, sử dụng cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội được hài hòa, chặt chẽ và hiệu quả. Qua thẩm định 3.197 hồ sơ nhân sự dự kiến bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, hầu hết hồ sơ cán bộ được thẩm định đều bảo đảm quy định và kịp thời đưa ra khỏi nguồn nhân sự hồ sơ chưa bảo đảm. Đến nay, đề án nhân sự cấp ủy đã được thông qua hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe, cho ý kiến chỉ đạo. Trong đó, nhân sự cấp ủy là nữ đạt tỷ lệ không dưới 15%, tỷ lệ cán bộ trẻ đạt từ 10% trở lên.

Tuy nhiên, chất lượng chuẩn bị dự thảo các văn kiện đại hội ở một số cấp ủy huyện chuẩn bị còn dài, chưa rõ nét. Vì vậy, sau khi báo cáo và xin ý kiến tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều nội dung. Công tác chuẩn bị nhân sự dự kiến bầu giữ các chức danh chủ chốt của cấp ủy, HĐND, UBND ở một số huyện còn chưa kỹ từ khâu rà soát quy hoạch, do đó còn vướng mắc. Tỷ lệ cán bộ trẻ quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy còn hạn chế, một số đơn vị chưa quy hoạch được cán bộ trẻ nguồn nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ. Việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ diện quy hoạch trước đại hội còn hạn chế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục  bổ sung, hoàn thiện để nâng cao chất lượng các văn kiện trình tại đại hội. Thực hiện tốt quy trình nhân sự để đại hội lựa chọn các đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới có đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng, lãnh đạo hoàn thành tốt nghị quyết đại hội. Việc giới thiệu nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; bảo đảm cơ cấu, thành phần và nâng cao chất lượng. Kiên quyết không bỏ sót người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn; đồng thời, không để lọt vào ban chấp hành những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Chuẩn bị chu đáo các văn bản điều hành của đoàn chủ tịch và các cơ quan giúp việc đại hội; phân công rõ trách nhiệm cụ thể từng cá nhân phụ trách. Làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị liên quan đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là nhân sự Đại hội Đảng ngay từ cơ sở, không để phát sinh tình trạng đơn thư vượt cấp, đông người, phức tạp tình hình địa phương. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp. Đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở, ngay sau khi tổ chức đại hội cần hoàn thiện các văn kiện của đại hội; bố trí các chức danh bảo đảm đúng cơ cấu theo đề án nhân sự đại hội và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 với kết quả cao nhất.

HOÀNG BIÊN - DANH TRUNG