Cổ Bì ngày mới

CHỦ NHẬT, 24/01/2021 18:31:02

Là địa phương nằm xa trung tâm huyện, giao thông khó khăn nhưng những năm qua, Đảng bộ xã Cổ Bì (Bình Giang) đã nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.


Diện mạo nông thôn xã Cổ Bì ngày càng đổi mới 

Lãnh đạo phát triển kinh tế 

Về Cổ Bì hôm nay, cảm nhận đầu tiên là làng quê từng ngày "thay da đổi thịt". Những con đường trải nhựa, đổ bê tông rộng rãi, những ngôi nhà cao tầng san sát, trụ sở xã, trường học, trạm y tế khang trang... Bước chuyển mình đó là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã, trong đó đóng vai trò quyết định là sự lãnh đạo của Đảng bộ xã. 

Xác định phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân là nhiệm vụ trung tâm, Đảng bộ xã Cổ Bì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh về đất đai, nguồn lao động, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển thương mại, dịch vụ. Nhờ đó, số hộ khá, giàu ở Cổ Bì ngày càng tăng, số hộ nghèo ngày càng giảm.

Từ 2 mẫu ruộng được chuyển đổi sang mô hình nuôi cá, gà đông tảo và trồng bưởi, mít, mỗi năm vợ chồng ông Phạm Đức Phán ở thôn Hạ Bì thu lãi từ 70-80 triệu đồng. Theo ông Phán, mức thu nhập này không lớn nhưng với những lao động nông thôn ngoài 60 tuổi như vợ chồng ông đây là mô hình kinh tế phù hợp, mang hiệu quả gấp nhiều lần cấy lúa. 

Ở Cổ Bì đã hình thành những vùng nuôi thủy sản tập trung. Toàn xã có 285 hộ nuôi cá với tổng diện tích 110 ha, trong đó có 115 hộ có mô hình trang trại nhỏ. Cùng với phát triển nông nghiệp, Đảng bộ xã Cổ Bì còn lãnh đạo nhân dân chú trọng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nhất là các ngành nghề xây dựng, cơ khí, mộc...

Một trong những dấu ấn rõ nét của Cổ Bì là kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM). Năm 2017, Cổ Bì về đích NTM, sớm 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đề ra. Để lãnh đạo, tổ chức thực hiện xây dựng NTM hiệu quả, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ này. Đảng ủy tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của địa phương, phân công, giao nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên một cách cụ thể, chi tiết. Xã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. 

Để khắc phục khó khăn về giao thông, Cổ Bì đã xây dựng cơ chế hỗ trợ riêng. Ngoài hỗ trợ của cấp trên, mỗi thôn sẽ được cấp 30% số kinh phí làm đường, cải tạo hệ thống giao thông với điều kiện các thôn phải hoàn thành các công trình trong năm 2017-2018. Nếu thôn nào làm chậm sẽ không được xã hỗ trợ. Cơ chế này sau khi triển khai đã được nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng. Trong giai đoạn 2015-2020, Cổ Bì đã nâng cấp tổng số 32 km đường giao thông nông thôn, khắc phục một "điểm nghẽn" từ lâu, mở đường để phát triển kinh tế - xã hội. 

Từ sự sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã và sự chung sức đồng lòng của nhân dân nên quá trình xây dựng NTM ở Cổ Bì đã tạo ra sự thay đổi về nhiều mặt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Mức thu nhập của người dân ngày càng tăng. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ở đây đạt 49,85 triệu đồng.

Chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm, Đảng bộ xã Cổ Bì và các chi bộ còn chú trọng nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xã Cổ Bì rất quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Ngày 20.7.2018, Đảng ủy xã Cổ Bì đã có Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở’’. 

Đồng chí Hà Hồng Nguyễn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cam Xá cho biết đổi mới sinh hoạt chi bộ, bảo đảm chất lượng, có chiều sâu là một trong những bí quyết nâng cao vai trò, sức chiến đấu của chi bộ. Chi bộ Cam Xá hiện có 90 đảng viên, trong đó 20 đảng viên thuộc diện miễn sinh hoạt. Trước đây, sinh hoạt chi bộ còn nặng về hình thức, một số đảng viên có tâm lý ngại phát biểu, ngại va chạm. Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở’’, sinh hoạt chi bộ ở Cam Xá nói riêng và những chi bộ khác đã có nhiều đổi mới. Nội dung sinh hoạt có trọng tâm, tập trung vào những vấn đề then chốt, cấp bách. Nhờ lựa chọn, chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt nên đã tạo điều kiện để đảng viên hăng hái thảo luận, phát biểu thẳng thắn, đề xuất nhiều giải pháp khả thi trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng... 

Trong sinh hoạt đảng, các cấp ủy, chi bộ luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thường, Bí thư Đảng ủy xã Cổ Bì chia sẻ: "Vấn đề cốt lõi mà Đảng bộ tập trung xây dựng là giữ gìn, phát huy sự đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong cấp ủy. Khi xây dựng, triển khai các nghị quyết của Đảng bộ xã, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng các giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương. Mọi vấn đề ở thôn, xã đều được chi bộ, đảng bộ bàn bạc, thảo luận công khai, dân chủ".

Cùng với đó, Đảng bộ xã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.        

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền, Đảng bộ xã Cổ Bì được Huyện ủy Bình Giang khen thưởng. Năm 2019, Đảng bộ xã Cổ Bì được Tỉnh ủy tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020, Đảng bộ xã tiếp tục được đề nghị Tỉnh ủy khen thưởng.

HÀ NGA