Công tác dân vận phải tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, trọng dân, gần dân

CHỦ NHẬT, 11/10/2020 16:11:34

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu đội ngũ cán bộ dân vận các cấp phải nêu gương trước quần chúng nhân dân, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác, bám sát thực tiễn cuộc sống.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Sáng 11.10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930-15.10.2020) và biểu dương điển hình dân vận khéo giai đoạn 2016-2020.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; một số đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự gặp mặt.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận của Đảng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định vai trò quan trọng, những đóng góp to lớn của công tác dân vận đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và những thành tựu của tỉnh trong thời gian qua. Ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan tiếp tục quán triệt, thống nhất nhận thức công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; trong đó Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, MTTQ, các đoàn thể làm tham mưu và là nòng cốt thực hiện. Công tác dân vận phải tiếp tục đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015-2020

Các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh tuyên truyên, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong tình hình mới. Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình dư luận; tập trung tham mưu giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Thực hiện tốt giám sát, phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" phải cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, thực sự có chất lượng, đi vào chiều sâu, việc mới, việc khó, những việc nhân dân đang cần và quan tâm. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình, nhân tố mới, cách làm dân vận sáng tạo, nổi trội ở cơ sở. Thực hiện đúng lời Bác Hồ căn dặn: Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hằng ngày.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015-2020

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ cán bộ dân vận các cấp, nhất là người đứng đầu cần thực hiện nghiêm việc nêu gương trước quần chúng nhân dân; không ngừng vươn lên, phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác, bám sát thực tiễn cuộc sống để kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân...


Quang cảnh Lễ kỷ niệm

Trong những năm qua, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy đảng nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án về công tác dân vận. Công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh có vai trò quan trọng huy động nguồn lực, tạo đồng thuận cao trong nhân dân; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Toàn tỉnh có hàng nghìn mô hình, điển hình dân vận khéo mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, 34 đồng chí vinh dự được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Đảng. Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 15 tập thể, 9 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG