Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng tải gần 1.000 tin, bài

THỨ SÁU, 28/02/2020 07:30:00

Sau khi đi vào hoạt động từ tháng 9.2018, đến nay Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh đã đăng tải gần 1.000 tin, bài, ảnh.

Cổng cập nhật kịp thời thông tin trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hoạt động của lãnh đạo tỉnh, MTTQ và các đoàn thể, quốc phòng - an ninh, các báo cáo, văn bản chỉ đạo của tỉnh... Đông đảo cán bộ các cơ quan Đảng là cộng tác viên tích cực gửi tin, bài, ảnh để đăng tải trên cổng.

Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh hoạt động chính thức trên hạ tầng mạng diện rộng cơ quan Đảng tại địa chỉ http://www.hdu.dcs.vn.

THANH HOA