Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII thành công tốt đẹp

CHỦ NHẬT, 07/06/2020 12:34:21

Sáng 7.6, sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công, tốt đẹp. 

>>> Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII
>>>
 Đồng chí Lê Đình Long tái cử chức danh Bí thư Thành ủy Hải Dương


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu chung: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị; đổi mới, sáng tạo, huy động, sử dụng mọi nguồn lực, khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển TP Hải Dương nhanh, bền vững; củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2030 TP Hải Dương cơ bản trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn.

Đại hội đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu; 3 nhiệm vụ đột phá; 7 dự án, công trình trọng điểm.

TP Hải Dương phấn đấu hằng năm giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 13,5% trở lên; giá trị sản xuất các ngành thương mại, dịch vụ tăng 15,5% trở lên; thu ngân sách nhà nước tăng 5% trở lên so với dự toán tỉnh giao. Đến năm 2025, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom đạt 99%; tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 75%; nước thải công nghiệp được xử lý đạt 90% trở lên; tỷ lệ cây xanh toàn đô thị đạt 15m2/người; giảm 2/3 số hộ nghèo trong vòng 5 năm theo chuẩn mới. Hằng năm, chỉ số cải cách hành chính của thành phố được tỉnh xếp thứ nhất trong khối cơ quan cấp huyện; sự hài lòng của tổ chức, người dân đạt trên 90 %; có 80% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; thành lập từ 2 đến 3 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

3 nhiệm vụ đột phá được đại hội xác định là: Quy hoạch, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và khu đô thị xanh kiểu mẫu. Xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy vai trò gương mẫu, đổi mới, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Các dự án, công trình trọng điểm gồm: Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực – TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; xây dựng khu đô thị trung tâm thành phố; xây dựng đường vành đai 1 qua các xã Liên Hồng, Gia Xuyên, Ngọc Sơn; cầu vượt tại nút giao giữa đường dẫn cầu Hàn đường Ngô Quyền và quốc lộ 5; cầu Bùi Thị Xuân vượt sông Thái Bình tại vị trí cuối đường Bùi Thị Xuân sang phường Nam Đồng; cải tạo, mở rộng đường Tuệ Tĩnh và cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán.

Đại hội xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đổi mới, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội…

Đại hội đã bầu 37 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Trước đó, chiều 6.6, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Dương khóa XXIII tổ chức hội nghị lần thứ nhất, bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy. Như vậy, Ban Thường vụ Thành ủy có 13 đồng chí (đồng chí Lê Đình Long đã được đại hội bầu trực tiếp giữ chức danh Bí thư Thành ủy). Ban Chấp hành bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 5 đồng chí và bầu các đồng chí: Nguyễn Vỹ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXII; Trần Hồ Đăng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XXII, Chủ tịch UBND thành phố tái cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy khóa XXIII.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG