Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở ở Nam Sách: Bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ

THỨ SÁU, 22/05/2020 17:57:57

Nét nổi bật trong tổ chức đại hội cấp cơ sở ở Nam Sách là tiến độ nhanh, cấp ủy khóa mới bảo đảm tính kế thừa, có đổi mới và đặc biệt là bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ.


Đại hội Đảng bộ xã Hồng Phong nhiệm kỳ 2020-2025 bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới thì có 28,6% số cấp ủy viên nữ

Huyện Nam Sách là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Nét nổi bật trong tổ chức đại hội cấp cơ sở ở Nam Sách là tiến độ nhanh, cấp ủy khóa mới bảo đảm tính kế thừa, có đổi mới và đặc biệt là bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ.  

Nam Sách có đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh, nên văn kiện đại hội cấp huyện được chuẩn bị sớm. Đây cũng là thuận lợi để ngay trong tháng 3.2020, sau đại hội điểm tại Đảng bộ xã Thái Tân (diễn ra trong các ngày 4 và 5.3), nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở ở Nam Sách đã đồng loạt tổ chức đại hội. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số đại hội phải tạm hoãn, song ngay sau khi được tổ chức trở lại, Huyện ủy Nam Sách đã chỉ đạo các cơ sở đảng còn lại nhanh chóng tổ chức đại hội. Đến ngày 9.5, 100% số chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Nam Sách đã hoàn thành tổ chức đại hội.

Nhìn chung các đại hội đều thành công tốt đẹp. 100% đại hội đều bầu một lần đủ số lượng ban chấp hành. Đáng chú ý là tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đều vượt xa yêu cầu trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và vượt xa so với kết quả đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ trước của huyện.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy viên cấp cơ sở là nữ có 80 người, chiếm 20,4%. Nhiệm kỳ 2020-2025, theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Sách, trong số 245 cấp ủy viên của 19 Đảng bộ xã, thị trấn vừa trúng cử, có 64 đồng chí là nữ, chiếm 26,1%. Trong đó, Đảng bộ xã Cộng Hòa có số lượng cấp ủy viên là nữ cao nhất với gần 46,2%, các xã có tỷ lệ nữ thấp gồm An Sơn, Thái Tân, Nam Chính đều chiếm 15,4%; có 5 Đảng bộ xã tỷ lệ cấp ủy là nữ chiếm hơn 30% trở lên, 10 nơi tỷ lệ nữ chiếm từ 20% đến dưới 30%, còn lại là dưới 20%. Tỷ lệ nữ trong cấp ủy của các đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp đạt 32,3% và trong các chi bộ trực thuộc Huyện ủy đạt gần 46,7%.

Tỷ lệ cấp ủy viên tham gia lần đầu với khối xã, thị trấn đạt 33,9%; khối cơ quan, doanh nghiệp đạt 28% và ở các chi bộ cơ sở đạt 26,7%.

Theo đồng chí Đặng Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cộng Hòa, đại hội vừa rồi đã bầu 13 đồng chí vào cấp ủy. Trong đó có 6 đồng chí nữ, chiếm gần 46,2%. Các nữ cấp ủy viên vừa trúng cử đều được bầu với số phiếu tập trung cao.

Để có được tỷ lệ cấp ủy viên nữ cao, thời gian qua, các cấp ủy đảng thuộc Huyện ủy Nam Sách đã có sự quan tâm thỏa đáng cho công tác này. Đồng chí Vương Phúc Thành, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Sách cho biết: "Ngay sau hoàn thành đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, mục tiêu cấp ủy đảng cơ sở có không dưới 15% cấp ủy viên dưới 35 tuổi; 35 - 45 tuổi chiếm 55 - 65% và trên 45 tuổi chiếm 20 - 30%; cơ cấu nữ không dưới 15% so với danh sách quy hoạch. Do đó, các cấp ủy đã chủ động lựa chọn, bồi dưỡng nguồn cấp ủy".

Huyện ủy cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất tốt, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương. Đồng thời, rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn và bổ sung nhân tố mới. 

Các cán bộ, đảng viên nữ, trẻ quy hoạch vào cấp ủy được tạo điều kiện đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao và xây dựng uy tín đối với cấp ủy địa phương cũng như nhân dân. Chị Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1983), Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hồng Phong vừa tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 chia sẻ: "Chúng tôi sẵn sàng nhận về mình những việc khó và coi đây là dịp để rèn luyện, trưởng thành hơn như thực hiện công tác vệ sinh môi trường, trồng hoa làm đẹp đường làng, ngõ xóm...".

Cùng việc quan tâm quy hoạch vào Ban Chấp hành cán bộ, đảng viên là nữ, trẻ, hiện nay các địa phương ở Nam Sách tuy chưa hoàn thiện công tác nhân sự nhưng đã có nhiều người được giao giữ những vị trí chủ chốt trong đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã. Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Huyện ủy, hiện có 9 đồng chí nữ giữ chức danh Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã. 

DANH TRUNG