Đại hội Đảng bộ TP Chí Linh dự kiến diễn ra sớm hơn 1 tháng

THỨ NĂM, 14/05/2020 13:39:50

Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Chí Linh nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong tháng 6.2020, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Đến hết ngày 14.5, Đảng bộ TP Chí Linh có 12 trong tổng số 19 đảng bộ xã, phường và 25 trong tổng số 43 chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc đã hoàn thành tổ chức đại hội. Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Chí Linh nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong tháng 6.2020, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19, các chi bộ, đảng bộ cơ sở ở TP Chí Linh tập trung hoàn chỉnh báo cáo chính trị, rà soát kỹ các khâu tổ chức đại hội. Công tác nhân sự, quy hoạch cán bộ được cấp ủy các cấp rà soát, bổ sung nghiêm túc, chặt chẽ đúng quy trình, quy định; bảo đảm chất lượng, số lượng và cơ cấu. Xây dựng văn kiện đại hội đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020...

THÀNH LONG