Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

THỨ BA, 02/06/2020 19:01:13

Chiều 2.6, Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khoá X

Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hiện có 27 đảng viên, sinh hoạt ở 4 chi bộ. Nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác tham mưu là đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương gắn với triển khai các chương trình, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Xây dựng cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong sạch, vững mạnh; tiếp tục cải cách hành chính trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn...

Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới; coi trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng; nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị...

Đảng bộ phấn đấu 100% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hằng năm, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên khen thưởng.

HOÀNG BIÊN