Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Phấn đấu 100% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

THỨ BA, 09/06/2020 17:46:34

Chiều 9.6, Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.      


Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khóa V nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy phấn đấu hằng năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm; 100% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xây dựng, tổ chức thực hiện có chất lượng 100% số cuộc kiểm tra, giám sát đã đề ra; các chi bộ phấn đấu kiểm tra, giám sát 50% số đảng viên của chi bộ. Hằng năm mỗi phòng nghiệp vụ của cơ quan đề xuất được ít nhất 1 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Đảng bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy hiện có 4 chi bộ với 26 đảng viên.

HN