Đảng bộ Công an tỉnh xác định 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới

THỨ TƯ, 12/08/2020 12:51:51

Sáng 12.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và bế mạc.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội xác định phương hướng cho nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục quán triệt và vận dụng thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an là nòng cốt giữ vững, ổn định an ninh trật tự trong mọi tình huống, tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, phục vụ mục tiêu định hướng phấn đấu đến năm 2030, Hải Dương cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2035 là thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an tỉnh đề ra một số mục tiêu chủ yếu như ngăn chặn 100% âm mưu bạo loạn, khủng bố, hình thành các tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; điều tra, khám phá 100% vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; hằng năm làm giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự; không để xảy ra oan, sai, bức cung, nhục hình hoặc bỏ lọt tội phạm. Đưa 100% thủ tục hành chính do lực lượng công an thực hiện sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận "một cửa" cấp huyện, xã. Hằng năm 80% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15-20% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật dưới 0,5%. Đầu tư xây dựng hoàn thiện trụ sở Công an tỉnh và 100% số trụ sở công an các huyện, thị xã, thành phố, trại tạm giam; hoàn thiện 70% trở lên trụ sở công an các xã, phường, thị trấn...

Đảng bộ Công an tỉnh đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Nâng cao hiệu qủa công tác phòng chống tội phạm, đẩy mạnh cải cách tư pháp. Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, thi hành án hình sự. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác và lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động các đoàn thể chính trị-xã hội...

Đại hội đã bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG