Đảng bộ quân sự TP Hải Dương: Đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội trong lực lượng vũ trang

THỨ NĂM, 20/02/2020 10:42:22

Đảng bộ Quân sự TP Hải Dương được lựa chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội của các đảng bộ cơ sở trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương đang khẩn trương thi công xây dựng 3 công trình là nhà mái tôn vòm phục vụ hoạt động ngoài trời của đơn vị; nhà thể thao đa năng và nhà xe của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên.  3 công trình có tổng diện tích hơn 230 m2, kinh phí gần 100 triệu đồng. Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15.3. Đây là 3 công trình được Ban Chỉ huy quân sự TPHải Dương thực hiện chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Quân sự TP Hải Dương được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Thường trực Thành ủy Hải Dương chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội của các đảng bộ cơ sở trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Hải Dương đã cơ bản hoàn tất. Dự kiến trong tuần này, báo cáo chính trị sẽ được gửi xin ý kiến Thường trực Thành ủy và các ban xây dựng Đảng của Thành ủy.

Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Hải Dương dự kiến diễn ra vào ngày 30 và 31.3.
PV