Đảng bộ TP Hải Dương: Báo cáo chính trị phải có tầm nhìn đến năm 2030

THỨ BA, 10/09/2019 07:56:24

Thành ủy Hải Dương yêu cầu báo cáo chính trị của các chi bộ, đảng bộ phải có tầm nhìn đến năm 2030.


Đảng bộ TP Hải Dương quán triệt kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chiều 9.9, Thành ủy Hải Dương tổ chức quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch của Tỉnh ủy và Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo kế hoạch, Thành ủy yêu cầu báo cáo chính trị của các chi bộ, đảng bộ phải chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, có tính tới sự kiện chào mừng kỷ niệm 220 năm khởi lập Thành Đông, 70 năm giải phóng thành phố (năm 2024) và tầm nhìn đến năm 2030. Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành trong quý I.2020. Thành ủy sẽ chọn 3 tổ chức cơ sở đảng ở các loại hình: phường, xã; đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp để tổ chức Đại hội điểm vào cuối tháng 3.2020. Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4.2020, phấn đấu hoàn thành vào đầu tháng 6.2020. Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố hoàn thành trong tháng 7.2020.
LINH AN