Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với quy định nêu gương

THỨ HAI, 09/12/2019 17:05:17

Đoàn Kiểm tra số 1155 của Ban Bí thư Trung ương đã công bố dự thảo kết luận cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

Chiều 9.12, Đoàn Kiểm tra số 1155 của Ban Bí thư Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương làm trưởng đoàn đã công bố dự thảo kết luận cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao những cố gắng của tỉnh Hải Dương trong quán triệt, triển khai khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định về nêu gương.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương với tinh thần kiên quyết, kiên trì, bền bỉ để thực sự có chuyển biến tích cực, rõ nét trong mỗi tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Tiếp tục tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, khắc phục bằng được tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". Tiếp tục rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đặc biệt tập trung chuẩn bị thật tốt các công việc cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025...

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với quy định nêu gương tại Hải Dương, công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được triển khai đa dạng, sáng tạo.

Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội được biểu dương kịp thời. Đại đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp thường xuyên tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong cuộc sống hàng ngày.

Qua đó, đã góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững ổn định, đoàn kết và phát triển của địa phương...

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết và các quy định nêu gương chưa đồng bộ, chưa toàn diện giữa các cấp, ngành, các lĩnh vực, giữa trên và dưới. Chất lượng nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cấp cơ sở và các cơ quan hành chính, sự nghiệp chưa cao. Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chưa đầy đủ, sâu sắc.

Việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu diễn biến hòa bình, luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, phòng chống suy thoái, tự chuyển hóa, tự diễn biến có nơi còn bị động, chưa thật sắc bén...          

NGỌC HÙNG