Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh

CHỦ NHẬT, 05/05/2019 17:30:13

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh vì vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương.


Ông Nguyễn Bá Cảnh 

Từ ngày 24 - 26.4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ 35.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có việc xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Theo kết luận của UBKT Trung ương, ông Nguyễn Bá Cảnh đã vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh.

Trước đó, ngày 12.4, tại Hội nghị Ban Chấp hành Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 6, Thành ủy Đà Nẵng đã đưa ra xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh vì vi phạm Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình và vi phạm Quy định 47 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng bỏ phiếu thống nhất mức kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh.

Có 43/45 phiếu hợp lệ, trong đó có 35 phiếu đồng ý cách hết các chức vụ trong Đảng, 4 phiếu đề nghị mức cảnh cáo, 4 phiếu cách chức Thành ủy viên.

Theo TTXVN
 

Theo quy định, Thành ủy thực hiện quy trình kỷ luật và trình Trung ương xem xét, quyết định kỷ luật theo thẩm quyền.