Đề xuất nhiều giải pháp trong công tác xây dựng Đảng

THỨ SÁU, 22/01/2021 13:51:50

Trong phần thảo luận tổ tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII sáng 22.1 có 39 lượt ý kiến phát biểu.

>>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII


Đại biểu tham gia thảo luận tại tổ 

Qua thảo luận, hầu hết các đại biểu đều nhất trí cao với bố cục, nội dung các báo cáo, tờ trình, đồng thời phân tích, làm rõ thêm tình hình và đề xuất nhiều giải pháp.  

Tham gia vào Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021, có ý kiến cho rằng công tác phát triển đảng viên còn nhiều khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn. Công tác tìm nguồn để kết nạp đảng rất vất vả. Độ tuổi trung bình của đảng viên ngày càng cao. Năm 2020, số lượng đảng viên mới kết nạp giảm nhiều. Số đảng viên bị xoá tên cũng nhiều, kể cả đảng viên mới kết nạp.

Một số ý kiến đề nghị đánh giá thêm về tình hình hoạt động, phát triển tổ chức cơ sở đảng ngoài quốc doanh. Công tác phát triển đảng viên mới ở khu vực ngoài quốc doanh hiện các địa phương vẫn thực hiện. Tuy nhiên, một vướng mắc là thời gian bố trí lớp bồi dưỡng phát triển đảng để không làm gián đoạn công việc của đối tượng được bồi dưỡng và hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi thành lập, hoạt động của nhiều tổ chức cơ sở đảng ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh cũng rất khó khăn. Cần quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác phát triển đảng viên ở khu vực này cho phù hợp với thực tiễn.

Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm về nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Cần quán triệt sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có ý kiến phản ánh hiện nay việc tiếp nhận, điều động cán bộ về làm công tác Đảng rất khó khăn, đòi hỏi phải có kinh nghiệm; nếu tuyển mới theo đợt thi công chức thì vào làm việc sẽ rất hạn chế, phải có thời gian. Vì vậy cần có giải pháp khắc phục việc này. Bổ sung thêm về phương hướng bí thư cấp uỷ thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp công dân.

Có ý kiến cho rằng việc đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa thực sự đạt hiệu quả cao. Cần bổ sung vào dự thảo báo cáo một hạn chế là MTTQ và các đoàn thể chưa chủ động, chưa có chỉ đạo rõ nét để phòng ngừa xảy ra các điểm phức tạp, nhất là trong giải phóng mặt bằng. Đề nghị cấp ủy giao nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cụ thể cho MTTQ và các đoàn thể từ cấp tỉnh trở xuống để chỉ đạo thực hiện và thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát. 

Một số ý kiến đề nghị bổ sung nhiệm vụ cấp ủy chỉ đạo nhân sự giới thiệu hiệp thương tham gia bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của cuộc bầu cử được thuận lợi; mở các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ cơ sở, cấp trên cơ sở về các văn bản quy phạm pháp luật, các chuyên đề sát với thực tiễn. Bổ sung một giải pháp thời gian tới là tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán, quản lý người nước ngoài, tỉnh ngoài về quê ăn Tết để phòng chống dịch Covid-19.

Các đại biểu đều nhất trí cao với Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Có ý kiến đề nghị để nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra, đề nghị cần lựa chọn nội dung phù hợp gắn với kiểm tra, giám sát trực tiếp người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị.

Các tờ trình về các nội dung khác cũng được nhiều đại biểu tham gia góp ý với tinh thần trách nhiệm cao.

PV