Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị

THỨ SÁU, 10/07/2020 18:27:04

Chiều 10.7, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 150 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 150 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo: Đề xuất phương án giải quyết tình trạng xâm canh, xâm cư giữa 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh; Phương án điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức một số cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế viên chức một số đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; Quy định khoán số lượng, mức kinh phí chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội cấp xã và thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhất trí với đề xuất giữ nguyên đường địa giới hành chính giữa 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Đối với đề xuất bàn giao các hộ dân người Hải Dương xâm canh, xâm cư sang các địa bàn của tỉnh Quảng Ninh cho tỉnh bạn quản lý và ngược lại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần lấy ý kiến, tuyên truyền, vận động và thực hiện theo nguyện vọng của người dân để tránh làm xáo trộn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân của 2 tỉnh sinh sống, sản xuất. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh và thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) rà soát, xem xét, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo đúng địa giới hành chính.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí phương án điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức một số cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế viên chức một số đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020. Theo phương án sẽ giảm 12 chỉ tiêu tại 8 sở, ngành và tăng 12 chỉ tiêu cho Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã Kinh Môn để đáp ứng yêu cầu công việc; bổ sung 347 chỉ tiêu biên chế viên chức cho cấp tiểu học, 126 chỉ tiêu cho cấp THCS và 19 chỉ tiêu cho Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và xã hội để bảo đảm định mức theo quy định.

Cơ bản nhất trí với dự thảo Quy định khoán số lượng, mức kinh phí chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội cấp xã và thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, đối chiếu lại với các nghị định, thông tư của Chính phủ và bộ, ngành Trung ương để thực hiện thống nhất, đúng quy định. Các cơ quan chuyên môn cần có định hình và hướng dẫn cụ thể hơn việc thực hiện kiêm nhiệm các chức danh để tinh gọn bộ máy, nâng hiệu quả hoạt động cũng như tăng phụ cấp và phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ hoạt động không chuyên trách. Đối với những thôn, khu dân cư đông dân, có tính đặc thù thì phải có mức phụ cấp riêng cho những người hoạt động không chuyên trách. Đối với chức danh bảo vệ dân phố, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cần giao cho Sở Nội vụ, Công an tỉnh rà soát lại các quy định của Nhà nước để đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện quy trình công tác nhân sự đại hội Đảng bộ huyện Thanh Miện, thị xã Kinh Môn nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác.
HOÀNG BIÊN