Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương nêu nhiều ý kiến thảo luận

THỨ BA, 26/01/2021 19:22:32

Chiều 26.1, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh thảo luận các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đoàn.


Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trả lời báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII: Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch HĐND tỉnh dự phiên thảo luận.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh chủ trì phiên thảo luận.

Tại phiên thảo luận đã có 12 ý kiến tham gia góp ý, bày tỏ nhất trí cao với các Văn kiện trình Đại hội.

Các đại biểu kiến nghị xây dựng Đảng phải đi đôi với bảo vệ Đảng. Tăng cường giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Việc đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội cần thận trọng, có tổng kết thực tiễn.

Một số đại biểu đề nghị cần có chiến lược cụ thể phát triển nông thôn, nhất là quá trình đô thị hóa nông thôn. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sử dụng nguồn nhân lực phù hợp theo hướng chuyên môn hóa, đào tạo chuyên ngành, có định hướng, thực sự tạo động lực cho sự phát triển. Cần có chiến lược sử dụng nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên đất đai thật tiết kiệm, thông minh, hiệu quả, gắn với bảo vệ, phục hồi, bảo vệ môi trường.

Có đại biểu đề nghị cần quan tâm các yếu tố an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp, đồng thời chủ động nắm tình hình để có những giải pháp đối ngoại từ sớm, từ xa để bảo vệ đất nước. Có cơ chế cụ thể, thiết thực giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa thực hành quyền dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Cần có cơ chế quản lý chặt chẽ việc giải quyết đơn thư.

Các đại biểu cũng cho rằng cần đặc biệt quan tâm giáo dục, đào tạo, rèn luyện thế hệ trẻ; khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc, đồng thời có cơ chế để thế hệ trẻ cống hiến cho quê hương, đất nước nhiều hơn nữa. Cần đánh giá sâu hơn những đóng góp của Việt Nam với cộng đồng quốc tế...

Theo chương trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 27.1, các đại biểu sẽ thảo luận các Văn kiện tại hội trường.
HOÀNG BIÊN