Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp nhận kiến nghị của cử tri bằng văn bản, email

THỨ BA, 12/05/2020 15:16:30

Đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn tỉnh bằng văn bản, email gửi về Ủy ban MTTQ cấp huyện, tỉnh hoặc Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh trước ngày 15.5.

Do dịch Covid-19, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh không tổ chức tiếp xúc cử tri trực tiếp trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn tỉnh bằng văn bản, email gửi về Ủy ban MTTQ cấp huyện, tỉnh hoặc Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh trước ngày 15.5. 

Đến ngày 11.5, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh đã hoàn thiện lắp đặt và vận hành thử hệ thống đường truyền để họp Quốc hội trực tuyến tại điểm cầu Hải Dương, đặt tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh để các ĐBQH tại tỉnh tham gia kỳ họp trực tuyến. 

Theo kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc từ ngày 20.5 và chia thành hai đợt. Đợt 1 sẽ họp theo hình thức trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội kết hợp với họp tập trung.

Đợt 2, ĐBQH sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội trong khoảng từ 7-10 ngày.
TRUNG THU