Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại TP Hải Dương và huyện Gia Lộc

THỨ SÁU, 19/06/2020 07:47:25

Ngày 22.6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ chia thành 2 tổ tiếp xúc cử tri tại TP Hải Dương và huyện Gia Lộc để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Tổ đại biểu số 1 tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND phường Hải Tân (TP Hải Dương). Tổ đại biểu số 2 tiếp xúc cử tri tại hội trường UBND xã Yết Kiêu (Gia Lộc). 

Ngoài các ý kiến được phản ánh trực tiếp tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, số 45 Quang Trung (TP Hải Dương).

PV