Đồng chí Bùi Văn Thăng đối thoại với nhân dân xã Nam Trung

THỨ TƯ, 25/11/2020 19:33:21

Sáng 25.11, đồng chí Bùi Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách đối thoại với nhân dân xã Nam Trung


Đồng chí Bùi Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách trả lời các kiến nghị của nhân dân xã Nam Trung

Nhân dân xã Nam Trung nêu nhiều ý kiến đề nghị các cấp, cơ quan chuyên môn của địa phương quan tâm giải quyết như bảo đảm kênh mương phục vụ tưới tiêu; tăng cường chỉ đạo diệt chuột để bảo vệ sản xuất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ có diện tích chuyển đổi; mở rộng khuôn viên cho chùa Thụy Trà; xử lý nước thải cho làng nghề; hỗ trợ làm đường giao thông để các thôn nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Thăng đã trả lời, làm rõ nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân và yêu cầu các cơ quan liên quan của huyện, xã vào cuộc, sớm tham mưu sát, đúng với huyện để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các ý kiến.

DT