Đồng chí Nguyễn Đình Tranh giữ chức Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang

THỨ TƯ, 15/07/2020 15:48:00

Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Ninh Giang đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo Huyện ủy Ninh Giang chúc mừng các đồng chí vừa trúng cử các chức danh lãnh đạo UBND huyện

Sáng 15.7, HĐND huyện Ninh Giang khoá XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp đột xuất) để kiện toàn một số chức danh lãnh đạo UBND huyện.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Tranh, Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện khoá XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tín nhiệm cao.

Đồng chí Nguyễn Đình Tranh, sinh năm 1967, từng giữ chức Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện uỷ.

Kỳ họp cũng đã bầu các đồng chí: Nguyễn Xuân Tưởng, Nguyễn Thành Vạn giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện khoá XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tín nhiệm cao.

HÀ KIÊN