Đồng chí Nguyễn Văn Kiên giữ chức Chủ tịch UBND TP Chí Linh

THỨ BA, 04/08/2020 18:39:21

Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy Chí Linh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố khoá XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tín nhiệm cao.


Lãnh đạo Thành ủy Chí Linh chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Kiên vừa trúng cử Chủ tịch UBND thành phố và chia tay đồng chí Nguyễn Đức Hóa, nguyên Chủ tịch UBND thành phố vừa nghỉ hưu

Sáng 4.8, tại Kỳ họp lần thứ 11 (kỳ họp đột xuất) HĐND TP Chí Linh khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ phiếu cao.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1975) giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Kiên được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ. 

Kỳ họp cũng bầu đồng chí Nguyễn Văn Thưởng giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố khoá XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bổ sung 6 ủy viên UBND thành phố đều với số phiếu tín nhiệm cao.

THÀNH LONG