​Đồng loạt ra quân huấn luyện từ ngày 1.3

THỨ NĂM, 20/02/2020 12:51:05

Ngày 1.3 tới, toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức ra quân huấn luyện năm 2020.

Bộ Chỉ huy quân sự đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, vật chất huấn luyện. Các đơn vị cũng chuẩn bị tốt sân bãi, vị trí sắp xếp, trưng bày vũ khí, thiết bị, mô hình học cụ huấn luyện... Các đơn vị bảo đảm điều kiện để huấn luyện an toàn.
PV