Dự kiến bầu 63 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

THỨ NĂM, 21/01/2021 15:03:13

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý tăng số đại biểu dân cử; bảo đảm các tiêu chí đại biểu là phụ nữ, người ngoài Đảng, đại biểu trẻ tuổi...


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị 

Sáng 21.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất ý kiến với Ban Thường trực MTTQ, UBND tỉnh về dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến toàn tỉnh có 13 đơn vị bầu cử, trong đó có 11 đơn vị bầu cử 5 đại biểu, 2 đơn vị bầu cử 4 đại biểu. Theo dự kiến trên, số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 63 người, giảm 2 người so với nhiệm kỳ 2016-2021. Phấn đấu tỷ lệ đại biểu nữ trúng cử đạt trên 30% tổng số đại biểu; tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi đạt trên 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với dự kiến về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Nhất trí phân bổ số lượng đại biểu theo 11 khối, gồm khối Đảng; HĐND; chính quyền; MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội; huyện, thị xã, thành phố; an ninh - quốc phòng - nội chính; các tổ chức sự nghiệp; các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tôn giáo; xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý về số đại biểu HĐND tỉnh giảm so với nhiệm kỳ trước nhưng phải tăng số đại biểu dân cử; cơ cấu không bắt buộc người ứng cử, đại biểu phải là lãnh đạo, đồng thời bảo đảm các tiêu chí đại biểu là phụ nữ, người ngoài Đảng, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi)… Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, căn cứ theo các quy định của pháp luật.

PV