Dự thảo Báo cáo chính trị phải thể hiện rõ mục tiêu xây dựng thành tỉnh công nghiệp phát triển

THỨ HAI, 24/02/2020 18:31:25

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Tổ biên tập có nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa và khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị...


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chủ trì cuộc họp của Thường trực Tiểu ban
Chiều 24.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo lần 2 báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Tổ biên tập có nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa và khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để tiến hành các bước tiếp theo.

Trong đó, đối với tiêu đề cần tiếp tục chỉnh sửa sao cho thể hiện rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; động viên được tất cả các nguồn lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhiệm kỳ tới; thể hiện quyết tâm xây dựng tỉnh Hải Dương trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2035.

Về nội dung cần tiếp tục đánh giá đúng, trúng các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh ta hiện tại và tương lai để có những phương hướng, quyết sách phù hợp; trọng tâm là đánh giá về tình hình phát triển kinh tế công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực, hệ thống an sinh xã hội...

Phần phương hướng nhiệm kỳ tới phải thể hiện rõ mục tiêu xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, trở thành nơi hấp dẫn để thu hút đầu tư, điểm đến của các nhà đầu tư lớn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân phải chuyển biến mạnh mẽ, cao hơn so với trung bình của cả nước.

Cần đặc biệt quan tâm phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch để ngang tầm tiềm năng, thế mạnh; phải thể hiện được quyết tâm của tỉnh là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Trong báo cáo cần đánh giá và bổ sung chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu về xử lý môi trường, giảm nghèo, phát triển đô thị, cải cách hành chính... cần tiếp tục nghiên cứu và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên của tiểu ban đã đóng góp nhiều ý kiến vào kết cấu báo cáo, chủ đề của Đại hội và nhiều nội dung trong phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới...

* Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chủ trì phiên họp lần thứ nhất của tiểu ban để triển khai nhiệm vụ.
NGỌC HÙNG - HOÀNG BIÊN